Les noves tendències però han fet que al llarg dels anys s'hagi anat
imposant el format en llauna de 85 g.   molt més còmoda per al
consumidor i on el paté ARTUR PIQUET manté també les seves caraterístiques.